Hur man återvinner torkarblad!

Självklart ska man försöka återvinna så mycket som möjligt och torkarblad är inget undantag.

Dessvärre klassas torkarblad för det mesta som restavfall (brännbart avfall), vilket de flesta kommuner rekommenderar att man sorterar dem som.

Det innebär att plasten och gummit förbränns till värme och energi, medan metallen smälter och tas om hand därefter, för återvinning.

Det man kan göra för att underlätta för metallen, är att dela upp torkarbladet i de olika materialen, och på så sätt sortera metallen direkt i containern för metall. Dvs. om man har ett modernt flatblade torkarblad, så lossar man respektive material: gummi, plast och metall, var för sig. Sedan sorterar man gummit och plasten som brännbart, och metallen som metall.

Har man ett traditionellt torkarblad med metallram, så gör man likadant, dvs. adaptern (i plast) går till brännbart, ramen går till metall och gummiprofilen till brännbart.

Om man inte har möjlighet att lämna bladen på den kommunala återvinningscentralen (det kan ju vara ett väldigt långt avstånd som råder) så lägger man dem i sin helhet i behållaren för restavfall. Hör med din kommun ifall de ev. har någon annan rekommendation, dock brukar det vara standard oss veterligen.

Återvinn ditt torkarblad - Dela upp det i olika material

Återvinn ditt torkarblad - Adaptern i plast går till brännbart

Släng torkarbladet i behållaren för restavfall brännbart